arborest

Ohtlike puude langetamine

Jäta ohtlike puude langetamine ArborEst OÜ hoolde!

ohtlike puude langetamine

Miks on ohtlike puude langetamine oluline?

Metsas, kus on puu kodu, võime puul rahus kasvada lasta. Avalikus ruumis – linnades, asulates ja koduhoovis – on aga tähtis, et meid ümbritsev keskkond oleks turvaline.

Kuna viga saanud puud võivad murduda ning põhjustada vigastusi või varalist kahju ümbritsevale keskkonnale, on õigeaegne ohtlike puude langetamine äärmiselt oluline.

Kogemuse ja õigete töövahendite puudumisel võib puu langetamine osutuda ohtlikuks ja keeruliseks – kahjustada võivad saada nii hooned kui ka töötegija ise. Seetõttu ongi ohutuim variant kutsuda meid appi!

 

Ohtlike puude langetamine on turvalise keskkonna tagamiseks äärmiselt oluline, kuna avalikes ruumides võivad suured, ent nõrgad puud ohustada murdudes nii jalakäijaid kui ka ümbritsevaid hooneid. ArborEst langetab ohtlikud puud läbimõeldult ning võimalikult riskivabalt, teostades mehhaniseeritud puuraiet.

Mis on ohtlik puu?

Ohtlikuks puuks võime nimetada puud, mis kasvab avalikus ruumis ning on tormituultes või haiguste tagajärjel kahjustada saanud või kasvab ohtlikult suure kalde all. 

Sellised puud võivad murduda ja põhjustada niiviisi vigastusi või varalist kahju – näiteks kukkuda peale majale või elektriliinile. 

Suures ohus on just vanemad tänavatel kasvavad puud. Linnatingimused on puule rasked – puu eluiga linnas on sageli kõigest 1/3 tema looduses kasvava sugulase omast.

arborest

Ohtlike puude langetamise tööprotsess ArborEstiga

Mis vahenditega toimub puude langetamine?

Ohtlike puude langetamine teostatakse multifunktsionaalse teleskooplaaduri Manitaou MRT2550 Privilege+ abil, millel on 360° pöörlev tööorgan, mis tagab produktiivse töö
pideva asendi muutmisega. Masin on kohandatud selgamurdvamate tööülesannete, nagu ohtlike puude langetamine ja tormimurruraie efektiivseks seljatamiseks.

ohtlike puude langetamine

KKK

Ohtlike puude langetamine linnaruumis on võimalik vaid raieloa alusel. Raieluba on võimalik taotleda vastavalt asukohale keskkonnaametist, Tallinna elanikel näiteks ka Tallinna e-teenindusest. Kuna igas asulas on sätestatud enda raieloa ja hoolduslõikusloa andmise kord, tuleb suunduda loa saamiseks vastavate ametnike poole.

Ohtlike puude langetamine ArborEst OÜ abil on ohutu, kuna jälgitakse kõiki rahvusvahelisi ohutusnõudeid ja standardeid. Tegemist on oma ala professionaalidega, kes omavad pikaajalist töökogemust ning teostavad tööd oskuslikult ning vilunud töövõtetega – tõhus ja täpne tulemus on garanteeritud!

Linnaruumil on suur mõju puude tervisele. Puu eluiga võivad lühendada talvel kasutusel olevad soolad ja sulfiidid, kuival ajal suured tolmukogused ning tihedast liiklusest tingitud vibratsioonid. Seetõttu ongi tähtis regulaarselt kontrollida puu seisundit ja puu ohtlikuks muutudes teostada esimesel võimalusel läbimõeldud ja ohutu puulangetus.

Puu langetamise hind sõltub puu mõõtmetest, asukohast ja ligipääsetavusest ning sellest, kas klient soovib ka okste äravedu pärast puu langetamist. 

Siin on mõned ohtliku puu tunnused:

  • Puu on viltu
  • Puul leidub seeni
  • Puu on pärast tormi rängalt kahjustada saanud või vajunud teise puu najale
  • Puul on palju kuivi või murdunud oksi
  • Puu tüvesse on tekkinud praod

Kui tegemist on suure puuga, mis kasvab avalikus keskonnas, on oht suurem ja puu tuleks kindlasti maha võtta.

Võta ühendust ArborEstiga

Kui vajad ekspertide hinnangut puu tervise kohta või kui ohtlike puude langetamine on päevakorras, siis võta ühendust ArborEstiga.