arborest

Ohtlike puude langetamine

ohtlike puude langetamine

Ohtlike puude langetamine jäta ArborEst OÜ hoolde. Ohtlike puude langetamine on turvalise keskkonna tagamiseks äärmiselt oluline, kuna avalikes ruumides võivad suured, ent nõrgad puud ohustada murdudes nii jalakäijaid kui ka ümbritsevaid hooneid. ArborEst langetab ohtlikud puud läbimõeldult ning võimalikult riskivabalt teostades mehhaniseeritud puuraiet.

Miks on ohtlike puude langetamine oluline?

Ohtlike puude langetamine mõjutab tihti ohtliku kaldega, tormi või haiguse tõttu kannatada saanud puid. Kuna viga saanud puud võivad murduda ning põhjustada kahjustusi ümbritsevale keskkonnale, on õigeaegne ohtlike puude langetamine äärmiselt oluline.

Enamasti on ohtlike puude langetamine aktuaalne just linnaruumis, kus murduvad puud võivad põhjustada kas vigastusi või varalist kahju, näiteks hoonetele või elektriühendusele. Kuna linnaruumil on suur mõju puude tervisele, lühendades puu eluaega talvel kasutusel olevate soolade ja sulfiididega, kuival ajal rohke tolmukogusega ning tihedast liiklusest tingitud vibratsioonidega, on oluline kontrollida ka puude tervist regulaarselt. Puu ohtlikuks muutumise vältimiseks tuleb teostada esimesel võimalusel läbimõeldud ja ohutupuulangetus.

ohtlike puude langetamine

Ohtlike puude langetamine jäta ArborEst OÜ hoolde

Ohtlike puude langetamine ArborEst abil on ohutu, kuna jälgitakse kõiki rahvusvahelisi ohutusnõudeid ja standardeid. Lisaks on tegemist oma ala professionaalidega, kes teostavad tööd oskuslikult ning vilunud töövõtetega, tagades nii täpse tulemuse. Ettevõte omab pikaajalist kogemust oma valdkonnas, pakkudes järgnevaid teenuseid:

Siinkohal on oluline tähele panna, et ohtlike puude langetamine linnaruumis on võimalik vaid raieloa alusel. Raieluba on võimalik taotleda vastavalt asukohale keskkonnaametist, Tallinna elanikel näiteks ka Tallinna e-teenindusest. Kuna igas asulas on sätestatud enda raieloa ja hoolduslõikusloa andmise kord, tuleb suunduda loa saamiseks vastavate ametnike poole.

Ohtlike puude langetamine multifunktsionaalse teleskooplaaduriga

Ohtlike puude langetamine teostatakse multifunktsionaalse teleskooplaaduri ManitaouMRT2550 Privilege+ abil, millel on 360° pöörlev tööorgan, mis tagab produktiivse töö
pideva asendi muutmisega. Masin on kohandatud segamurdvamate tööülesannete, nagu ohtlike puude langetamine ja tormimurruraie efektiivseks seljatamiseks.

ohtlike puude langetamine

Võta ühendust ArborEstiga

Kui vajad ekspertide hinnangut puu tervise kohta või kui ohtlike puude langetamine on päevakorras, siis võta ühendust ArborEstiga. Lisaks on oluline teada, et enne raietööd linnaruumis tuleb omada ka raieloa taotlust, mille saamiseks tuleb ühendust võtta kohaliku keskkonnaameti esindajaga.